Ukraina - aksjemarked

Teksten er hentet fra bloggen hos Norne Securities, skrevet av analysesjef Petter Slyngstadli (bildet).

Bør du handle på geopolitikk?

Russlands invasjon i Ukraina er en grusom tragedie for Ukraina og familiene som er berørte. Situasjonen skaper uro og bekymring i hele regionen, i Europa og i Verden. Vi ser konturene av en ny kald krig, der Russland fremstår som et land og med et regime vi definitivt ikke kan stole på – i mye mindre grad enn vi gjerne tenkte før 24. februar.

I denne situasjonen blir folk naturligvis også mer bekymret for sparepengene sine. Dersom man f.eks. har eksponeringer i globale vekstmarkedsfond, vil de fleste fond av denne typen også ha noen investeringer i Russland og i Øst-Europa. Indeksen i Russland var ned 60% etter invasjonen og den største banken i Russland, Sberbank, har falt over 90% i London, der den også er børsnotert. Indeksen i Russland var ned 60% etter invasjonen og den største banken i Russland, Sberbank, har falt over 90% i London, der den også er børsnotert.

Historien viser at finansmarkedene likevel er veldig pragmatiske i forhold til geopolitisk uro. Berørte selskap, næringer og geografier reagerer, slik vi ser med den kraftige nedgangen for russiske verdipapirer, men også med oppgangen i oljeselskapers verdi i kjølvannet av den økte oljeprisen. Det brede finansmarkedet reagerer imidlertid sjelden med kraftige fall ved en regional konflikt.

Sparing er for de langsiktige

Hendelsene de siste ukene viser som så ofte før at en skal være forsiktig med å spå. De aller fleste forventet at Russland ville nøye seg med «utbryterrepublikkene», og at en bred invasjon i Ukraina var mer eller mindre utenkelig. Det er samtidig umulig å vite hva Putin tenker videre. Sparing er for de langsiktige og det er best å spare bredt med eksponering i Norge, Norden, verden og også i vekstmarkedene. På lang sikt «vinner» alltid aksjemarkedet, men samtidig vil det alltid komme alvorlige tilbakeslag. Per i dag er det lite som tyder på at et slikt tilbakeslag skal komme de neste månedene, men det kan – som alt i finansmarkedet – absolutt ikke utelukkes. Historien viser imidlertid at geopolitiske hendelser (som Irak-krigene, Krim-krisen og 9/11) har vært kjøpsmuligheter heller en salgsmuligheter.

Verden har blitt et skumlere sted de siste ukene, og er man ukomfortabel med den risikoen man har i markedet, bør man treffe grep! Er man tidlig i spareforløpet og har den horisonten man skal ha i aksjemarkedet, 7-10 år, bør man derimot holde seg til planen sin!

Hvordan påvirker sanksjonene Nornes produkter og tjenester?

I forbindelse med krigen i Ukraina er, og blir det, innført sanksjoner som påvirker de produkter og tjenester som Norne leverer. Sanksjonene er rettet mot investeringer i Russland og mot russiske statsborgere.

Norne tilbyr aksjehandel tilknyttet det norske markedet. Selskaper som er underlagt sanksjoner for omsetning av aksjer blir håndtert av Oslo Børs, og omfattede selskaper blir eventuelt sperret for handel på Oslo Børs.

Norne tilbyr også handel i verdipapirfond. Fondsforvalterne står som ansvarlig for å etterleve sanksjoner når det gjelder hvilke verdipapirer som er tillatt å kjøpe, selge eller beholde i det enkelte fond.

Norne er i løpende dialog med Fondsforvaltere for å sikre at de fond som er tilgjengelig for handel gjennom Norne er i samsvar med de til enhver tid gjeldende sanksjoner.  Mer informasjon om investeringer i det enkelte fond er tilgjengelig i handelsplattformen.