Gavetildeling for 2022 til lag og foreninger i Indre Fosen kommune.

Gavetildeling

Nå kan lag og foreninger søke om gaver fra stbank

Stadsbygd Sparebank gir hvert år tilbake noe av bankens overskudd det siste året til lokalsamfunnet i Indre Fosen kommune - så også for regnskapsåret 2022. Tilbakeføringen skjer i form av gaver til allmennyttige formål. I tillegg kan det også deles ut prosjektmidler ut fra søknader som kommer inn.

Hvem kan søke?

 • Fellestiltak som er organisert gjennom lag og organisasjoner.
 • Lag/foreninger som ikke har samarbeidsavtale med banken kan søke om både gave og prosjektmidler
 • Hvis laget/foreningen har samarbeidsavtale med banken kan det allikevel søkes om prosjektmidler
 • Lokalisert i bankens lokalmarked, dvs Indre Fosen kommune
 • Lag og foreninger som benytter Stadsbygd Sparebank som bankforbindelse
 • Lag og foreninger med allmennyttige formål

 

Formål/lag som prioriteres ved tildeling:

 • Allmennyttig formål
 • Kultur, idrett, rekreasjon og fritidstiltak
 • Tiltak som involverer barn og unge i vårt lokalmiljø
 • Inkludering og integrering som en naturlig del av lagets aktivitet
 • Nytenking og verdiskaping
 • Prosjekter som bidrar til utvikling i lokalmiljøet
 • Prosjekter som har verdi over tid, og som engasjerer mange
 • Støtten skal skape aktivitet, tilhørighet og stolthet i lokalsamfunnet

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse i banken.

Prosjekt som ikke støttes:

 • Søknader levert etter søknadsfristens utløp
 • Aktivitet som er innenfor det offentliges økonomiske ansvar
 • Næringsvirksomhet
 • Dekning av lagets ordinære drift
 • Privatpersoner


Søknadsskjema: 
Fyll inn søknadsskjemaet nedenfor og send inn.

Eller du kan laste ned Søknadsskjema (pdf) eller Søknadsskjema (word).

Hvis du ikke bruker søknadsskjemaet nedenfor må du sende søknaden til Stadsbygd Sparebank v/Marked, postboks 143, 7101 Rissa eller på e-post til eha@stbank.no

Prosjektbeskrivelse og budsjett må vedlegges søknad om prosjektmidler.

Søknadsfrist:

Ønsker ditt lag/forening å komme i betraktning ved gavetildelingen, må søknadsskjema fylles ut, og sendes banken sammen med etterspurte vedlegg innen søknadsfristen 31. januar 2023. 

Skriv gjerne noen ord om hvorfor ditt lag skal prioriteres.

Gavetildeling 2023

Søknaden gjelder:

Vennligst fyll ut skjemaet og send inn:

Ved søknad om prosjektmidler ber vi om at det sendes over en prosjektbeskrivelse med budsjett på epost til eha@stbank.no

Stadsbygd Sparebanks behandling av dine personopplysninger vil foretas i samsvar med personvernlovgivningen.

markedsansv Egil Hammer

Spørsmål om gavetildelingen?

Ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål. Tlf: 926 82 600