pcbilde

Oppdatering av kundeerklæringen

Her har du mulighet til å oppdatere kundeerklæringen din - NB! Vi er straks oppe med løsningen igjen !

For å hindre hvitvasking, terrorfinansiering og ID-tyveri er vi som bank forpliktet til å vite hvem du er og hvordan du bruker banken. Hvitvaskingsloven pålegger banken å innhente opplysninger om deg som kunde slik at vi kan ivareta dine økonomiske interesser, samtidig som vi ivaretar vårt samfunnsansvar.

Vi må vite hvem du er og hvor pengene dine kommer fra. Det innebærer at du må svare på noen spørsmål om hvordan du bruker banken slik at informasjonen vi har om deg er korrekt. Vi må også vite om eventuell skatteplikt og utbetalinger til utlandet, samt opplysninger om du er en politisk eksponert person (PEP). 

Det er viktig at du besvarer disse spørsmålene så snart som mulig og at du kommer innom med din legitimasjon for at du skal unngå at vi sperrer ditt kundeforhold. Ta kontakt med oss om det er noe som forhindrer deg fra å sende inn disse opplysningene.

 

Oppdater din kundeinformasjon