Kundevalg 27.feb - 3. mars

Denne uka kan du velge hvem som skal være med å bestemme i stbank. Du kan stemme ved å stikke innom kontorene våre i Rissa og Leksvik eller du kan stemme digitalt via epost. 

Slik stemmer du via epost

KUNDEVALG TIL GENERALFORSAMLINGEN

Valgdagene er  27. februar - 3. mars 2023
Stemmested: Bankens lokaler eller pr epost  (datoene for valgdager gjelder for stemming både ved fysisk oppmøte og pr. epost)

For å stemme fysisk må du møte opp i våre lokaler : Rissa har åpent hver dag fra 09.00 til 15.00 og vårt kontor i Leksvik er åpent mandag og torsdag fra 09.00 til 15.00.

For å stemme digitalt via epost : Slik stemmer du via epost

Generalforsamlingen består av 8 kundevalgte medlemmer, 2 medlemmer fra Indre Fosen kommune, 4 medlemmer valgt av og blant egenkapitalbeviseiere og 3 medlemmer valgt av de ansatte i Stadsbygd Sparebank.


Det skal for kommende periode velges 2 faste medlemmer.

Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år.


Hvem har stemmerett?

Stemmerett ved valget har bare myndige kunder som har innskudd i stbank. Hvert kundeforhold gir én stemme.
Stemming ved fullmektig kan skje ved fremleggelse av skriftlig signert og datert fullmakt. Fullmakten må inneholde fullmaktsgivers og fullmektigs fullstendige navn og fødselsdato/-år.


Kandidater som kan velges:

Valgkomiteen har rangert kandidatene som er foreslått og utarbeidet en valgliste (se nedenfor). Denne er rangert og ved stemmelikhet mellom flere kandidater vil derfor kandidatenes innbyrdes plassering på listen være avgjørende for hvem som blir valgt.

 

Gjennom kundevalget gis bankens kunder medinnflytelse i Stadsbygd Sparebanks drift, og alle stemmeberettigede oppfordres til å delta i valget.


STADSBYGD SPAREBANK

v/valgkomitéen

Pb 143, 7101 Rissa – post@stbank.no

 

Mer informasjon og oversikt over de som pr. i dag sitter i bankens generalforsamling og styre ser du her: Styrende organer