Banklokalet i Rissa

Kundevalg - slik stemmer du digitalt!

Uka fra 12. til 16. februar skal det velges inn to faste medlemmer av og blant kundene/innskyterne til bankens generalforsamling.

Slik stemmer du digitalt på kundevalget i Stadsbygd Sparebank:

  1. Last ned stemmeseddelen til din pc (blir lagret som pdf-fil)

  2. Åpne PDF-filen og fyll ut stemmeseddelen og lagre den på din pc

  3. Eventuelt skriv ut seddelen, kryss av og ta bilde av/skann seddelen igjen

  4. Send deretter e-post til valg@stbank.no og legg ved den utfylte stemmeseddelen som et vedlegg til e-posten

  5. Fyll inn fullt navn og adresse i e-posten slik at vi kan sjekke at du er stemmeberettiget

Merk! Ved digital stemming via e-post må vi ha fullt navn og adresse for å sjekke at du er stemmeberettiget for dette valget. Etter at vi har sjekket dette vil din stemmeseddel fysisk bli lagt anonymt sammen med de øvrige stemmesedlene som er kommet inn.