Fosenmøtet på Ørland Kultursenter

Fosenmøtet 2022

Sett av dagen tirsdag 25. oktober!

Fosenmøtet 2022 arrangeres for næringslivet på hele Fosen tirsdag den 25.oktober!

Fosenmøtet er et arrangement i regi av Fosenregionen for næringslivet av og med næringslivet på Fosen. stbank er med som arrangør av dette Fosenmøtet som avholdes på Ørland Kultursenter tirsdag 25. oktober. Det hele starter med lunsj kl 11.00 og avsluttes kl 18.00 med påfølgende middag for de som ønsker dette.

Det er gratis deltakelse på Fosenmøtet - du finner mer informasjon om program samt påmelding her.

Interessante tema gjennom dagen:

  • Uro i verden - hvordan påvirker det oss på Fosen
  • Strøm - priser, tilgang og kapasitet
  • Grønne skiftet og bærekraft
  • Kompetansebehov og rekruttering