Kornåker på Stadsbygd med utsikt fra Museet Kystens arv.

Banken din som landbrukskunde

Landbruket har vært en integrert del av Norges økonomi og kultur i århundrer. Jordbruk er en svært viktig del av distriktsnæringen, og til tross for tøffe og utfordrende tider har norske bønder klart å opprettholde en bærekraftig landbruksnæring.

 

Den norske landbruksnæringen

Det er ikke tvil om at landbruket spiller en betydelig rolle for nasjonaløkonomien vår, men sektoren er også viktig for en rekke andre samfunnsområder. Blant annet sysselsetter landbruket rundt 2% av den totale norske arbeidskraften, og bidrar til matsikkerhet, bygdeutvikling og miljøvern- for å nevne noe.

Likevel opplever stadig flere norske bønder i dag å stå overfor en rekke utfordringer i dagens samfunn. Det inkluderer både press fra jordvernpolitikken, klimaendringer, høye produksjonskostnader og økende konkurranse fra importerte matvarer. Den økende importen av billige matvarer gjør det utfordrende for norske bønder å konkurrere i markedet på grunn av høyere produksjonskostnader.

I dagens samfunn er det derfor, kanskje mer enn noen gang tidligere, svært viktig for den norske landbrukskunden å ha en god økonomisk støttespiller i ryggen.

 

Jordbruk - et viktig næringsområde

I Trøndelag står landbruket sterkt. - Jordbruk er den nest største næringen i vår kundeportefølje lokalt. Derfor er det også en svært viktig del av det totale næringslivet, opplyser Ronald F. Gangstøe om. Han er landbruksrådgiver på bedriftsmarkedet i Stadsbygd Sparebank. - Matproduksjon, og jordbruk generelt, skaper masse arbeidsplasser og sysselsetter mange mennesker i nærmiljøet vårt, fortsetter han.


Nærhet, tilgjengelighet og løsningsorienterte rådgivere

Som kunde hos Stadsbygd Sparebank er du som landbrukskunde i trygge hender. Banken har god kjennskap til lokalmarkedet, og rådgiverne bruker mye tid og ressurser på å gå i dybden med hver enkelt kunde.

 

- Gjennom tett og god dialog med kundene våre, legger vi grunnlaget for å forstå kunden og deres behov på best mulig måte. Rådgiverne våre reiser ofte ut til kundene sine for å besøke dem på “hjemmebane”. Dette gir oss unik innsikt i totalbildet deres. Ut fra dette utgangspunktet kan vi sammen med kunden skape de beste løsningene for deres virksomhet, og hjelpe dem med det de trenger på det økonomiske plan, forteller Gangstøe.


En viktig verdi for Stadsbygd Sparebank er nemlig å alltid være tilgjengelig for kundene sine og skape en følelse av nærhet. Kundene har direktenummer inn til rådgiverkorpset i banken og kan ta kontakt når som helst. Her sitter en gjeng med dyktige rådgivere som har god og bred kompetanse på landbruksfeltet.

 

Artikkelen fortsetter under bildet

Ronald på gårdsbesøk 1600x1600

Den lokale jordbruksnæringen har fulgt Stadsbygd Sparebank gjennom alle år. Segmentet er i dag et av de viktigste satsningsområdene i bankens næringsavdeling. - De fleste landbrukskundene våre er små, privateide gårdsbruk hvor landbrukskundene driver enkeltpersonforetak. Men vi har også en god del samdrifter som er kunder hos oss, hvor flere gårdsbruk har gått sammen for å danne et større foretak. I tillegg finnes noen landbruksentreprenører i kundeporteføljen vår. Denne variasjonen av ulike bedriftskunder innen landbruksmarkedet er vi svært glade for, fordi det gir oss god erfaring på mange ulike områder, opplyser landbruksrådgiveren om.

 

Utfordrende tider og en næring i endring

Ronald Gangstøe legger ikke skjul på at det er krevende tider for mange bedrifter i næringen om dagen. - Den generelle kostnadsveksten vi opplever i samfunnet, gjør uten tvil at det også oppstår utfordringer innen landbruket. Blant annet opplever mange kunder en stor belastning på likviditeten da overføringene fra staten, som resultat av jordbruksoppgjøret, kommer etterskuddsvis. Som lokalbank er vi derfor ekstra opptatt av å følge tett opp med kundene våre om dagen. På denne måten kan vi bistå dem på det de har behov for på det økonomiske plan. Det kan blant annet handle om å gjøre tilpasninger på driftssiden, opplyser landbruksrådgiveren om.


En annen interessant tendens å notere seg er at også flere og flere virksomheter innen landbruksnæringen blir opptatt av bærekraft og har fokus på miljøvennlig drift, ifølge Gangstøe.

 

Noen av våre landbruksprodukter

Lån

Stadsbygd Sparebank kan tilby deg som landbrukskunde gode og trygge lån ut fra de behovene du og din virksomhet har. Det gjelder alt fra tradisjonelle lån med fast nedbetaling, til driftskreditt (som tar hensyn til svingninger på inntektssiden) - for dem som ønsker det.

- Vi tilbyr nå også det vi kaller for “Grønt landbrukslån”. Dette er lån med svært gode vilkår som skal stimulere til miljøvennlige tiltak. Formålet er å oppfordre flere virksomheter til å gjøre bærekraftige investeringer, informerer Gangstøe om.

Les mer om grønt landbrukslån


Objektfinansieringen i Stadsbygd Sparebank foregår gjennom tett og godt samarbeid med Brage Finans som tilbyr landbrukskunder gode leasingavtaler. - For å finne ut av om det er leasing eller tradisjonelt lån som passer deg best, vil våre dyktige rådgivere gjennomgå økonomiske status og i samarbeid med deg gjøre vurderinger, forteller landbruksrådgiveren.

 

Forsikring

På forsikringssiden har Stadsbygd Sparebank også en rekke gode tilbud tilpasset landbrukskunder. Banken kan tilby alt av forsikringer du som landbrukskunde måtte trenge. Det gjelder både forsikringer på bygninger, utstyr og dyr i gårdsdriften. I første rekke vil det viktigste være å sikre verdiene i driften dersom uhellet skulle oppstå, råder Gangstøe om.

 

Artikkelen fortsetter under bildet.

To kuer


Gjennom et godt samarbeid med Frende Forsikring kan Stadsbygd Sparebank tilby konkurransedyktige vilkår og levere svært gode forsikringsløsninger. Det vil si at du som kunde får raske og gode skadeoppgjør dersom et uhell først skulle være ute.

Personforsikring er en forsikring som ofte blir nedprioritert. Ikke glem at landbruksnæringen er en av bransjene med høyest skaderisiko. Derfor er det svært viktig å huske på å forsikre ditt eget og familiens liv og helse, slik at du eksempelvis er sikret ved bortfall av inntektsevne. Denne typen forsikring er spesielt viktig å huske på for dem som driver enkeltpersonforetak.

- Vi har et svært godt team på forsikringssiden vår med en egen fagspesialist i front. For oss er det svært viktig å tilpasse forsikringsavtalene våre etter hver enkelt kunde sitt behov, og med utgangspunkt i den typen landbruksdrift de driver med, avslutter Gangstøe.

 

Les mer om landbruksforsikring her

Ronald Gangstøe

Spørsmål som landbrukskunde?

Ønsker du å snakke med en av våre rådgivere, ta kontakt!