Janne Langmo

Personlig kunderådgivning

Banktjenester har gjennomgått en enorm utvikling de siste tiårene. Til tross for fremveksten av digitale plattformer og selvbetjening, forblir personlig kunderådgivning en uvurderlig tjeneste for mange. Å kunne snakke direkte med en kvalifisert rådgiver gir deg som kunde muligheten til å få skreddersydd veiledning og individuell hjelp - ut fra din spesifikke økonomiske situasjon, dine mål og behov. Derfor er personlig kunderådgivning et svært viktig tjenesteområde for oss i stbank. Vi mener at de personlige møtene, ansikt til ansikt, mellom rådgiverne våre og deg som kunde er gull verdt.


Vi har tatt en prat med en av våre dyktige kunderådgivere på privatmarked, Janne Langmo, slik at du kan få et innblikk i hvordan vi jobber med personlig kunderådgivning hos oss.

Hva er personlig kunderådgivning?

Hos oss jobber en gjeng dyktige kunderådgivere direkte med hver sine kunder. Felles for dem alle er at de har et mål om å hjelpe kundene sine med å oppnå de økonomiske målene de har. Det kan innebære alt fra pensjonssparing, investeringer, kjøp av eiendom - til å sette opp langsiktige spareplaner. Samarbeidet mellom våre rådgivere og kundene deres spiller ofte en helt avgjørende rolle når det gjelder ulike finansielle beslutninger som kundene møter på i hverdagen, og står overfor i livet.

Janne har sin spisskompetanse innen finansiering og jobber i hovedsak med lån og forsikring. Hun hjelper kunder med finansiering av både små og store prosjekter, og driver med økonomisk rådgivning tilknyttet alle livets faser. Slik som for eksempel ved lån til kjøp av ny bolig. Som kunderådgiver i stbank mener hun at den viktigste oppgaven hennes er å alltid være tilgjengelig for kundene sine.

 

Artikkelen fortsetter under bildet

Janne og Per Arne i banken som sitter og snakker

(Janne Langmo og Per Arne Odden, kunderådgivere i stbank).

"Jeg er svært opptatt av å være der når kundene mine trenger det. En av de største fordelene med å ha stbank som privatbank, er nettopp at vi er såpass tilgjengelige for kundene våre. Dørene våre er åpne fem dager i uka, og vi er alltid lett tilgjengelige både på kontorene våre og per telefon. Her er det korte beslutningsveier, og vi er svært tette på hverandre, forteller Langmo".

 

Hvordan fungerer personlig kunderådgivning hos oss?

1. Identifisering av kundens mål og behov:

Den første og viktigste fasen av kunderådgivningen vår er å forstå kundens nåværende økonomiske situasjon, samt behov og mål for framtiden. Rådgiveren vil derfor stille en rekke ulike spørsmål om kundens økonomi for å få en helhetlig forståelse av situasjonen han eller hun står i. Dette kan blant annet innebære spørsmål som dreier seg om inntekt, penger man skylder, hvor mye risiko man tåler, tidshorisont og andre relevante tema.


Janne forteller at det første møtet med nye kunder ofte foregår over telefon eller e-post. Men for henne er det svært viktig å møte kundene fysisk, og hun inviterer derfor kundene tidlig inn til et møte i bankens lokaler. Dette gjør at samtalene flyter bedre og det blir enklere å finne fram til ulike løsninger som kundene blir fornøyde med, informerer hun om.

 

2. Analyse av finansiell situasjon:

Basert på den informasjonen som er samlet inn under de første samtalene, vil kunderådgiveren kunne gjøre en vurdering av kundens finansielle situasjon. Videre vil rådgiveren da se på mulige løsninger som passer best til kundens mål. Dette kan være alt fra investeringer, pensjonsplanlegging og forsikring – til andre finansielle produkter og tjenester.

Kunderådgiver Janne forteller at hun i denne fasen av kundeforholdet alltid ønsker å skape en så god og åpen dialog som mulig. Det betyr at hun er opptatt av å lytte grundig til hva kunden har å si, for å så kunne avdekke hvilke behov kunden har.

3. Lage en skreddersydd plan:

Etter å ha analysert kundens økonomiske situasjon, vil rådgiveren videre kunne utvikle en skreddersydd plan som tar hensyn til han eller hennes unike mål, risikotoleranse og tidsramme. Planen utarbeides med formål om å hjelpe kunden med å oppnå sine ønskede resultater, og kan omfatte slik som ulike investeringer og sparemetoder.

4. Rådgivning og veiledning:

Når planen er satt, vil kunderådgiveren gi råd og veiledning til kunden om hvordan de skal ta i bruk planen inn i hverdagen deres. Dette kan eksempelvis inkludere råd om ulike investeringer og skatteoptimalisering.

5. Oppfølging og tilpasning:

Personlige økonomiske forhold endrer seg over tid, og derfor er regelmessig oppfølging og tilpasning av planen viktig. Kunderådgiver Janne forteller at hun alltid er opptatt av å holde seg oppdatert på endringer i kundens livssituasjon. Derfor må hun ofte gjøre justeringer i planen etter behov for å sikre at planen er optimal til enhver tid. Hun understreker også viktigheten av å alltid sørge for rask respons når kundene hennes tar kontakt.

 

Janne sine beste tips

Sparing: Sett av et visst beløp som du VET at du klarer hver måned, gjerne den dagen lønna kommer inn. Da er det som om du ikke har hatt pengene på konto.


Boliglån: Ta kontakt med en av våre rådgivere for gjennomgang, så kommer de gode løsningene fram i samarbeidet mellom oss som bank og deg som kunde.


Bedre kontroll på privat økonomien: Velg ukeshandling på butikken, gjerne på torsdag eller fredag. Skriv handleliste og middagsliste for hele uka, og hold deg til den. Da slipper du mange unødvendige turer på butikken og du har bedre kontroll over forbruket ditt. 

Vi opplever nå at mange ønsker avdragsfrihet på lånene sine grunnet økte renter og økte kostnader generelt i samfunnet. Til tross for at fåtallet dessverre gjør noe med selve forbruket sitt. Derfor vil jeg råde folk til å se gjennom kontoutskriftene sine de tre siste månedene, og undersøke hva pengene faktisk går til.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Janne bak pulten

(Janne Langmo, kunderådgiver i stbank).

 

Fordeler med personlig kunderådgivning i Stadsbygd Sparebank:

  • Skreddersydd veiledning: Våre personlige rådgivningstjenester gir deg som kunde skreddersydde løsninger hvor dine individuelle behov og mål alltid vil stå i fokus. Dette kan være vanskelig å oppnå på samme måte gjennom standardiserte digitale tjenester.
  • Kvalifisert ekspertise: Våre kunderådgivere har sterk faglig kompetanse og god kunnskap om personlig økonomi og investeringer. Ikke minst har de svært god kjennskap til de lokale forholdene som preger samfunnet vårt. Faktorer som vil være helt avgjørende for deg som kunde når du skal ta finansielle beslutninger som lønner seg for deg og din økonomi på sikt.
  • Personlig tillit og forhold: stbank er svært opptatt av å skape tillitsfulle relasjoner med kundene våre, og vi er alltid nære og tilgjengelige for deg. Vi ønsker at du skal være trygg på oss som bank og samarbeidspartner, og at det skal være lett for deg å diskutere både sensitive og personlige spørsmål knyttet til din privatøkonomi. Alle beslutningene vi tar sammen skal være basert på tillit.
  • Langsiktig planlegging: Rådgivningstjenestene våre skal bidra til å skape langsiktige, gode og solide økonomiske planer for din privatøkonomi. I tillegg har vi alltid som formål å fremme økonomisk stabilitet og vekst for deg. Derfor vil både dine kortsiktige og langsiktige mål vektlegges i rådgivningstjenestene våre.

 

Janne Langmo

Ønsker du et møte med en av våre kunderådgivere?

Ta kontakt for en uforpliktende prat.