Rentene øker nok engang

Norges Bank besluttet under møtet 16. august 2023 å heve styringsrenten med 0,25 prosent til 4 prosent. Dette betyr at bankene, kundene og bransjen påvirkes nok en gang av renteøkning.

Nok en økning av styringsrenten

- Styringsrenten er den renten bankene kan få på sine innskudd i Norges Bank. Denne er sterkt medvirkende til hvilke renter det blir i markedene mellom bankene, og derfor for hvor høye utlånsrentene til kundene er, forklarer Ragnar Torvik, makroøkonom i LOKALBANK.

 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Bilde av Ragnar Torvik
Bilde: Ragnar Torvik, makroøkonom i LOKALBANK.

 

Norges Bank styrer renten ut fra et såkalt fleksibelt inflasjonsmål. Det betyr at de tar hensyn både til hvordan inflasjonen ligger i forhold til inflasjonsmålet på 2 prosent, og til hvordan situasjonen i økonomien med aktivitetsnivå og arbeidsledighet er.

 

- I det siste har inflasjonen ligget langt over inflasjonsmålet, og det gjør den fortsatt. Samtidig har arbeidsledigheten holdt seg på et lavt nivå. For å få ned inflasjonen så har Norges Bank satt opp renten mye. Men siden inflasjonen synes å komme tregt ned, og arbeidsmarkedet ikke viser store svakhetstegn, er det sannsynlig at renten vil øke videre, sier Egil Matsen, makroøkonom i LOKALBANK.

 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Bilde av Egil Matsen
Bilde: Egil Matsen, makroøkonom i LOKALBANK.

 

Slik påvirkes bankkundene

- Bare i 2023 har Norges Bank økt styringsrenta fire ganger, fra 2,75% til 4% nå sist 17. august. På grunn av den siste rentehevning på styringsrenten har vi beslutte å heve utlånsrenten med 0,25%, forteller banksjef Ola Setsaas.

- Når det gjelde økningen på boliglånsrenten, ser vi at det vil bli trangt økonomisk for den enkelte. De fleste vil få mindre å rutte med, fordi mer vil gå til betjening av boliglånet. De fleste i Norge er høyt belånt så den økte renten er noe som vil påvirke mange, fortsetter Ola.  

 

Artikkelen fortsetter under bildet. 

Ola Setsaas
Bilde: Banksjef Ola Setsaas.

"Stbank sin oppfordring er å ta kontakt nå om du ser at det kan bli vanskelig økonomisk utover høsten. Våre personlige rådgivere er klare for å hjelpe deg, og det beste er å ta tak med engang!"

 

Kan man forvente at det blir flere renteøkninger?

- Ja, vi mener det er sannsynlig at renten vil bli økt nok en gang på neste rentemøte som er torsdag 21. september, men også at det kommer enda en renteøkning før årsskifte, sier Torvik og Matsen samstemt.

De forklarer at rentenivået begynner å bli såpass høyt at boligprisene utover høsten vil måtte bremse.

- Nybygging av bolig har allerede gått mye ned. Rentene er også på et nivå som gjør at mange får mindre penger til å bruke, og etterspørselen i økonomien vil bli dempet av dette. I neste omgang gir dette lavere inflasjon, men også noe høyere arbeidsledighet, oppsummerer makroøkonomene.

 

Jane Langmo

Ser du at tiden fremover kommer til å bli vanskelig?

Ta kontakt med oss