Gapahuken opp mot Blåheia

Bilde: Elevene ved Johan Bojer vgs som har bidratt i prosjektet (Foto: Terje Dyrendahl).

Endelig gapahuk opp mot Blåheia

I lokalsamfunnet vårt står frivilligheten sterkt, og vi mener at det er denne innsatsen som virkelig gir farge og liv til lokalsamfunnet vårt. Som lokalbank setter vi stor pris på alt det frivillige arbeidet som utføres rundt omkring. Derfor ønsker vi hvert år å løfte frem dem som beriker nærmiljøet vårt, og vi satser stort på å støtte ulike prosjekter og aktiviteter i kommunen som bidrar til vekst og utvikling.

Grendalagets arbeid med gapahuken

Et av de prosjektene vi har valgt å gi støtte til i år er Dyrendahl og Langsæter grendalag sitt arbeid med gapahuken opp mot Blåheia. Grendalaget har jobbet målrettet med å få på plass en lokal gapahuk, slik at alle som bor i området kan bruke den aktivt til friluftsliv. Men for å fullføre prosjektet manglet de midler til å få på plass deler av gapahuken.

Markedsansvarlig i Stadsbygd Sparebank, Egil Hammer, sier at det var et enkelt valg å gi støtte til dette prosjektet.
- Gapahuken vil bli en svært godt besøkt attraksjon som alle turgåere kan bruke på vei opp mot Blåheia. Det har lenge vært spørsmål om når en rasteplass skulle komme på plass her, og nå ser vi endelig at noen tar tak i det! Vi støtter med glede slike tiltak som allmennheten kan ta del i, og har derfor valgt å gi 15.000 kr til dette prosjektet, forteller Egil.

 

Artikkelen fortsetter under bildet.
Gapahuken opp mot Blåheia

Bilde: Her jobbes det med å sette opp gapahuken (Foto: Terje Dyrendahl).

 

Viktig frivillighetsarbeid

Formålet til grendalaget er å tilrettelegge for mest mulig fysisk aktivitet blant folk i lokalområdet. Frivillighetsorganisasjonen bidrar også til å holde det ryddig og rent rundt om i kommunen, og gjør det mulig for folk å komme fram og parkere i nærheten av turområder. Til sammen er de omtrent 30 medlemmer, og i hovedsak består laget av folk som bor i nærområdet. De fleste medlemmene låner ut egne private utstyr til bruk i de ulike oppgavene og prosjektene som grendalaget utfører rundt omkring. Det forteller leder av grendalaget, Terje Dyrendahl.

Lokalt samarbeid

Midlene som grendalaget fikk fra banken ble blant annet brukt til å kjøpe inn viktig utstyr til selve byggeprosessen, forteller Dyrendahl. Han forteller også at det har vært et godt lokalt samarbeid gjennom hele prosessen, hvor mange i området har vist stor interesse og engasjement etter å bidra.

- Jeg vil rette en ekstra takk til elevene på Johan Bojer vgs. Elevene på skolen har vært delaktige i prosjektet helt fra starten av, og de er på mange måter den største bidragsyteren til selve byggeprosessen av gapahuken, sier han.

 

Det er i hovedsak snakk om tømrerlinjen på skolen. Videre forteller han at de har hatt fokus på en helt særegen byggeskikk under hele utbyggingen - nemlig tradisjonell stavlaft. Elevene dro faktisk hele veien til Stiklestad for å lære om den unike byggeteknikken og så på byggetradisjoner knyttet til dette, før de satte i gang arbeidet med utbyggingen av gapahuken.

I tillegg til innsatsen fra elevene på tømrerlinjen, er også elever på dronelinjen godt engasjert i prosjektet. Her jobber elevene nemlig med et spennende filmprosjekt hvor de skal følge hele byggeprosessen fra start til slutt. Planen er å lage en egen reklamefilm til gapahuken, som både banken og lokalområdet kan ta i bruk med årene som kommer.

 

Veien videre

Dyrendahl kan opplyse om at gapahuken i dag står ferdig utbygget, men at det mangler noen viktige elementer rundt, samt selve fundamenteringen mot bakken. Blant annet et torvtak og gulv av naturstein. Disse må på plass før de kan annonsere hele prosjektet som fullført. Han regner med at alt skal stå spikket og klart til midten av mai neste år, og at åpningen vil bli en storslått markering som hele lokalsamfunnet kan glede seg til.

Stadsbygd Sparebank har fått et eget skilt i fronten av gapahuken som viser at de har vært en viktig bidragsyter i prosjektet, og dette skal symbolisere en stor takk. Dyrendahl sier at det har vært helt avgjørende med støtten fra banken for å kunne komme i mål med prosjektet.

- Hadde vi ikke fått disse midlene, hadde det rett og slett heller ikke blitt noen gapahuk, avslutter han.

 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Gapahuken opp mot Blåheia

Bilde: Gapahuken (Foto: Terje Dyrendahl).

 

stolt bidragsyter til lokalsamfunnet

Hvert år deler stbank ut en andel av overskuddet fra det foregående året til lag og foreninger i Indre Fosen kommune. Dette gjøres med hensikt om å gi et løft til aktivitet i vår kjære kommune, som i sin tur bidrar til å opprettholde og styrke lokalsamfunnet vårt. I 2023 har stbank delt ut 750.000 kr til 81 ulike lag og foreninger gjennom gavetildelingen. Utover dette har vi også bidratt gjennom sponsoravtaler, som sammen med gavetildelingen har gitt en samlet sum på 2,5 millioner kroner tilbake til lokalsamfunnet i 2023.

Se listen over mottakere av bankens gavefond i 2023 her 


Søknadsrunden for gavefondet 2024 vil publiseres i begynnelsen av januar, med søknadsfrist 31. januar. Vi oppfordrer lag og foreninger i Indre Fosen til søke så snart søknadsrunde for 2024 er i gang.

Se mottakere av bankens gavefond siden 2011 her