Student skriver på laptop med kaffe på bord

Ny kundeerklæring

Har du mottatt en sms fra oss nå?

Vi har nå startet jobben med å innhente kundeinformasjon på kunder der eksisterende informasjon ikke er tilstrekkelig. Vi har delt inn våre kunder og noen av dere har nå mottatt en SMS der vi forklarer situasjonen og ber dere om å gå inn her på våre hjemmesider og legge inn informasjonen.
 

Hvorfor må du oppdatere din kundeinformasjon?

For å hindre hvitvasking, terrorfinansiering og ID-tyveri er vi som bank forpliktet til å vite hvem du er og hvordan du bruker banken. Hvitvaskingsloven pålegger banken å innhente opplysninger om deg som kunde slik at vi kan ivareta dine økonomiske interesser, samtidig som vi ivaretar vårt samfunnsansvar.

Vi må vite hvem du er og hvor pengene dine kommer fra. Det innebærer at du må svare på noen spørsmål om hvordan du bruker banken slik at informasjonen vi har om deg er korrekt. Vi må også vite om eventuell skatteplikt og utbetalinger til utlandet, samt opplysninger om du er en politisk eksponert person (PEP). 

Bankene er pålagt et samfunnsansvar for å hindre:

  • Hvitvasking
  • Terrorfinansiering
  • ID-tyveri

Det er viktig at du besvarer disse spørsmålene så snart som mulig og at du kommer innom med din legitimasjon for at du skal unngå at vi sperrer ditt kundeforhold. Ta kontakt med oss om det er noe som forhindrer deg fra å sende inn disse opplysningene.

Oppdater din kundeinformasjon