Damer

Kvinner sparer mindre, men smartere enn menn

Selv om kvinner sparer mindre enn menn, viser forskning at sparingen de gjør er smartere. Men når det vises at kvinner er smartere i sine investeringer, hvorfor stod kvinner bare for 37% av den årlige sparingen i faste fondsavtaler?

Det er viktig å huske på at selv om vi bor i et av de mest likestilte landene i verden, er det fortsatt en vesentlig forskjell mellom kjønnene. Denne ønsker vi skal minske og da må vi både se på hvorfor det er sånn og hvordan vi kan gjøre noe med det. Vi ønsker å gi kvinner kunnskap og verktøy slik at de kan ta informerte valg som er tilpasset deres livssituasjon.

 

Hva er ulikhetene?

På mange måter har vi kommet langt i å bedre likestillingen. For hvert år minsker lønnsforskjellene mer og mer, og stadig jevnes andelen som sparer mellom menn og kvinner. I de fleste norske hjem er også ansvar for økonomi ganske lik for begge parter i husholdningen. Likevel viser statistikken at de økonomiske forskjellene er for store.

87 kroner

Lønnsgapet

Ifølge Statistisk sentralbyrå var det et tydelig lønnsgap mellom kvinner og menn i 2023. Den gjennomsnittlige kvinnen i Norge tjente da omtrent 87,5% av det den gjennomsnittlige mannen tjente. Som i praksis vil si at for hver 100-lapp en mann tjener, så tjener en kvinne 87 kroner. Dette gapet kan indikere at kvinner har mindre disponibel inntekt til å investere på samme nivå som menn. Resonnementet kan vi se at stemmer da kvinner i 2023 kun eide 21% av aksjeverdiene på Oslo Børs, ifølge E24. 

Men hvorfor tjener menn bedre enn damer?

Det er flere elementer som spiller en rolle på hvorfor det er forskjeller i lønn mellom kvinner og menn, her er noen av de:

 • Flere damer enn menn jobber deltid
  I Norge jobber 34,5% av kvinner deltid, mot 16,3% av menn. Jobber man deltid, vil lønnen være tilsvarende lavere. To ansatte med samme timelønn vil ende opp med ulik inntekt hvis den ene har en 100% stilling og den andre har en 80% stiling. (SSB, 2022)
 • Det er flest damer som jobber i offentlig sektor
  Arbeidsmarkedet er også kjønnsdelt, og det er forskjell i hvilke typer jobber som er mest vanlig for kvinner og menn. 70% av de som jobber i offentlig sektor er kvinner. Dette påvirker også lønnsnivået, da de høyest lønnede yrkene ofte er i privat sektor. (SSB, 2022)
 • De fleste ledere er menn
  Av alle ledere i Norge (mellom 20-66 år) er 62% menn. Det betyr at det kun er 38% damer som ledere. Oftest er det sammenheng mellom å være leder og ha høyere lønn, sammenlignet med andre ansatte i samme bedrift og bransje. (SSB, 2022)
 • I norsk næringsliv er kun 18% av daglige ledere damer
  Det har vært en svakt positiv utvikling for andelen kvinnelige daglige ledere i næringslivet. Fra 15% i 2010 til 18% kvinnelige daglige ledere i 2021. Men endringen går sakte. Andelen kvinner har kun økt 3 % de ti siste årene. (Menon Economics, 2023).

Det er absolutt ingen feil i å jobbe deltid fordi man ønsker mer tid med barna, å jobbe i offentlig sektor, eller og ikke være leder. Dette kan være viktige grunner for økt livskvalitet både for seg selv og for familien. Dersom man f.eks. prioriterer å jobbe i redusert stilling, er det viktig at man fyller på i den andre enden med noen smarte økonomiske grep. Dette kan innebære både egen sparing, men også at den partneren som får muligheten til å jobbe i fullstendig stilling f.eks bidrar i din pensjonssparing.

 

Damer sparer smartere enn menn

Undersøkelser viser at menn investerer i gjennomsnittet for 62% mer enn kvinner, og at det er betydelig langt færre kvinner som satser og tar risiko sammenlignet med menn. Dette viser en undersøkelse gjort for Nordea i 2023. Gjennom året sparer nordmenn 1,75 milliarder i faste spareavtaler i fond. Menn sparer 62% og damer sparer 38% av dette beløpet.

 

Men - kvinner viser seg å være mer fornuftig med sparingen sin. Ifølge VFF (Verdipapirfondenes forening) sparer kvinner smartere enn menn, men har fremdeles langt mindre penger i sine fond. Vi vet at kvinner generelt er mer forsiktige med pengene sine og mer fokuserte på å unngå finansielle tap. Kvinner undervurderer dessverre ofte egne evner og tar for liten risiko, og har derfor det mest av pengene sine på bankkonto. Resultatet er at de får lav avkastning på pengene sine, men denne avkastningen er ofte bedre målt mot «markedet».

 

Derfor burde du begynne

Det finnes flere negative konsekvenser ved å ikke spare, noen av dem er:

 • Mindre økonomisk trygghet
  Dersom uforventede utgifter eller endringer i livssituasjon, som f.eks. samlivsbrudd, dødsfall eller arbeidsledighet, skulle oppstå har man mindre trygghet knyttet til økonomisk stabilitet. Å ha egne midler oppspart er tryggende, slik at man er bedre sikret dersom noe uventet skulle skje.

 • 8 av 10 minstepensjonister i Norge er damer
  I 2023 var kun 20% av alle minstepensjonister menn. Dagens minstepensjonister er født i en tid da det var mindre vanlig at kvinner jobbet. Nå som flere kvinner jobber, vil også antallet minstepensjonister reduseres betydelig de neste årene. Likevel fører dagens lønnsgap til at damer har lavere pensjonsopptjening enn menn. (NAV, 2022).

 • Mindre økonomisk frihet
  Økonomisk frihet er å kunne ta valg som passer deg, uten å bli begrenset av hva du har råd til. For å skape livet du ønsker, må man selv strukturere og gjøre god valg for egen personlig økonomi.

Fordelen du som kvinne har når det kommer til sparing er at sannsynligheten for at du tar smarte valg er stor. Det betyr også at sannsynligheten for å lykkes er stor. I tillegg tar du et steg mot å minimere de negative konsekvensene av å ikke spare.

Fondssparing vs bankkonto

Sparing på bankkonto kan føles tryggere og har du en plan om å bruke pengene i løpet av kort tid kan dette være den beste sparemåten. Har du en plan om å spare til et mål som ligger mer enn fem år frem i tid, kan det lønne seg å spare i fond, og det kan gi deg en høyere gevinst.

Har du lyst til å se hvor stor gevinsten av å spare i fond kontra bankkonto kan være? Da kan du teste vår sparekalkulator.

 

Ønsker du å være med å endre statistikken?

Etter så mye informasjon er det lett å sitte igjen med spørsmålet: Men hva gjør jeg nå? Dersom du ønsker å bidra til å endre statistikken, må du gjøre noen valg for egen økonomi, selv om det kan føles skummelt å gå utenfor egen komfortsone. Nettopp derfor er vi her for å støtte deg. Vi kan sette oss ned samme for å finne ut hvilke løsning som er best for deg og ditt liv 💛 Våre tre eksperter på sparing Brit, Brynhild og Signe står klar for å hjelpe deg! Og husk! Sannsynligheten for at du tar smarte valg er stor!

Start sparingen selv

Vi har flere verktøy som gjør det enkelt å komme i gang med fondssparingen selv!

Ferdige fondspakker

For at du enkelt skal komme i gang med fondssparing har vi satt sammen ferdige fondspakker.

Du kan velge mellom ulike risikoprofiler, og du kan velge om du vil opprette fast sparing eller kun investere engangsbeløp. Hva som er riktig for deg avhenger av hva du sparer til, hvor lenge du ønsker å spare og hva slags risiko du er komfortabel med.

Se våre fondspakker

 

Prøv vår sparerobot

La spareroboten vår hjelpe deg. Ved å stille deg noen enkle spørsmål, vil spareroboten foreslå passende risikonivå, relevante fond og spareavtaledetaljer.

Prøv spareroboten