Gavetildelinger

Hvert år deler stbank ut en andel av overskuddet fra det foregående året til lag og foreninger i Indre Fosen kommune. Dette gjøres med hensikt om å gi et løft til aktivitet i vår kjære kommune, som i sin tur bidrar til å opprettholde og styrke lokalsamfunnet vårt. Vi er svært bevisste på viktigheten av å skape muligheter i vårt nærområde, og vi er stolt over å være en aktiv bidragsyter.

 

I vårt samfunn står frivilligheten sterkt, og det er denne innsatsen som virkelig gir farge og liv til lokalsamfunnet vårt. Vi ønsker å takke hver enkelt person som gir av sin tid og energi for å skape positive endringer. Den innsatsen er verdifull og inspirerende. Vi setter pris på alt det frivillige arbeidet som utføres, og vi ønsker å fortsette å bidra til aktivitetene som beriker vårt nærmiljø. Sammen heier vi på frivilligheten, og sammen skaper vi et livlig lokalsamfunn! 💛

 

Siden 2010 har stbank gitt tilbake til 247 unike lag og foreninger i form av gaver på over: 

 

5 000 000 kr

 

Gapahuken opp mot Blåheia

Gavetildeling 2023

1.000.000 av overskuddet for 2023 ble delt ut til lag og foreninger i Indre Fosen kommune.

Benker sponset av stbank

Gavetildeling 2022

750.000 av overskuddet for 2022 ble delt ut til lag og foreninger i Indre Fosen kommune.

Leksvik

Gavetildeling 2021

500.000 av overskuddet for 2021 ble delt ut til lag og foreninger i Indre Fosen kommune.

Fotballkamp

Gavetildeling 2020

500.000 av overskuddet for 2020 ble delt ut til lag og foreninger i Indre Fosen kommune.

Egil Hammer

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt!