Prisliste

Her finner du oversikt over priser, renter og gebyrer for Stadsbygd Sparebank. Prisene for bedriftsmarked finner du nederst i denne prislisten.

Låne

Boliglån for unge
BOLIGLÅN UNG med pant i fast eiendom Nominell rente  Effektiv rente

Innenfor 85% av takst/antatt salgsverdi

fra 2,05%

 fra 2,15%

Priseksempel: 2 millioner over 25 år - Effektiv rente er 2,15 % - Totalt kr. 2.575.800,-

Boliglån

Boliglån med pant i fast eiendom

Nominell rente Effektiv rente

Innenfor 60%,lån over 2 mill

fra 2,15%

fra 2,25%
Innenfor 60%, lån 1.000.000-1.999.999 fra 2,60% fra 2,71% 

Priseksempel: 2 millioner over 25 år - Effektiv rente er 2,25 % - Totalt kr. 2.602.500,-

Grønt boliglån

Med grønt boliglån får du 0,25 % lavere rente enn gjeldende prisliste.
Har du hus merket med energiklasse A eller B oppfyller du kravene for grønt boliglån. I tillegg kvalifiserer solceller kjøpt via Rissa Kraftlag for bankens grønne boliglån, uavhengig av energiklasse.

Fleksilån
Flexilån (innenfor 60% av verdi på eiendom) Nominell rente

Ramme over 2 mill kr

fra 2,35%

Ramme 1.000.000-1.999.999

fra 2,65%

Administrasjonskostnad, provisjon pr. kvartal er 0,05% av bevilget ramme ( månedlig kapitalisering).

Den effektive renten på våre fleksilån avhenger av hvor stor del av lånerammen som benyttes.

Vi vurderer din lånesøknad individuelt på bakgrunn av betjeningsevne, sikkerhet og risiko, slik at vi kan tilby deg en riktig rente.

Generelle betingelser

Type

Betingelser

Etableringsgebyr - boliglån

0,20 % av lånebeløpet,
minimum kr. 1.500,-

Etableringsgebyr - byggelån

0,20 % av lånebeløpet,
minimum kr. 5.000,-

Etableringsgebyr - øvrige nedbetalingslån Minimum kr. 750,-
Depotgebyr kr. 1.000,-
Depotgebyr - pantefrafall / prioritetsvikelse  kr. 750,-
Depotgebyr - endre / bytte sikkerhet
kr. 750,-
Depotgebyr - nedkvittering kr. 500,-
Termingebyr - direkte trekk fra konto kr. 50,-
Termingebyr - utsendelse av giro kr. 75,-
Kortholdsgebyr - Fleksilån - pr. mnd  kr. 75,-

Ved overtrekk av konto beregnes overtrekksrente etter bankens til enhver tid gjeldende rentesatser, for tiden 24 % p.a.

Billån, grønt billån og lån til andre kjøretøy

Vi tilbyr salgspantslån via vår samarbeidspartner Brage Finans AS.
Her er prislisten for billån og lån til andre kjøretøy på Brage sine hjemmesider.

Sparing

Sparing UNG
Kontotype Rente

BSU - Boligsparing for ungdom

2,90 %

BSU - fra det året man fyller 34 år 0,10 %
Barne og ungdom sparekonto 0,85 %
Ungdom brukskonto  0,00 %
Plasseringskonto
Beløp Rente

100.000 og over

0,25 %

0 - 99.999 0,20 %

Toppkonto
Beløp Rente

1 million og over

0,45 %
500.000-999.999 0,35 %
50.000-499.999 0,30 %
0 - 49.999  0,25 %

Kontoavtale har 6 uttak pr. år + fjorårets rente. Utover 6 uttak: 1,5 % omkostninger av uttaksbeløpet.


Sparekonto oppsigelse
Beløp Rente

250.000 og over

0,85 %

0 - 249.999 0,10 %

Hvis innestående på konto kommer under 250.000,- blir renten satt ned til 0,10 %.

Renten kapitaliseres årlig 31. desember. Ved uttak fra kontoen må aktuelt uttaksbeløp sies opp med 32 dagers skriftlig varsel.

Brudd på oppsigelsesfristen medfører 4 % uttaksgebyr på uttatt beløp.

 

Brukskonti
Kontotype Rente
Honnørkonto/Brukskonto 0,00 % 
Lønnskonto/Brukskonto/ Regningskonto 0,00 %
 Depositumskonto 0,05 %

 

 

 


Fastrenteinnskudd
Fastrenteinnskudd - ta kontakt for tilbud.

Bankkort

Juniorkort for barn
Type Betingelser

Årsavgift

325,-

Uttak minibank 0,-
Varekjøp i Norge 0,-
Varekjøp VISA 0,-
Valutapåslag 1,75 % 
Rebestilling av kort 100,-
Ungdomskort
Type Betingelser

Årsavgift

325,-

Uttak minibank 0,-
Uttak minibank i utland 30,- + 1.0 % av uttaksbeløp 
Varekjøp i Norge 0,-
Varekjøp i utland 5,-
Valutapåslag 1,75 %
Rebestilling av kort 100,-

Bankkort for voksne - stbank Voksen
Type Betingelser

Årsavgift

325,-

Uttak minibank 0,-
Uttak minibank i utland 30,- + 1.0 % av uttaksbeløp
Varekjøp i Norge 0,-
Varekjøp i utland 5,-
Valutapåslag 1,75 %
Rebestilling av kort 100,-

Bankkort for øvrige kunder
Type Betingelser

Årsavgift

325,-

Uttak minibank 0,-
Uttak minibank utenom bankens åpningstid 7,-
Uttak minibank i utland 30,- + 1.0 % av uttaksbeløp
Varekjøp i Norge 4,-
Varekjøp i utland 5,-
Valutapåslag 1,75 %
Rebestilling av kort 100,-

Digitale tjenester

Nettbank/Mobilbank øvrige kunder
Produkt Pris
Månedsavgift 10,-

Betaling av giro

4,-
Bestilling av kvittering/ oblat 10,- / 15,-
Overføring utland 60,-
Hasteoverføring utland 300,-
Rebestilling av OTP 150,-
Nettbank/Mobilbank fordelsprogram stbank Ung/Voksen
Produkt Pris
Månedsavgift 0,-

Betaling av giro

0,-
Bestilling av kvittering/ oblat 10,- / 15,-
Overføring utland 60,-
Hasteoverføring utland 300,-
Rebestilling av OTP 150,-
SMS-varsling

SMS-varsling   pr melding  kr. 2,00

 

Kredittkort

Pris på kredittkort
Priser på Eika Kredittkort finner du her. 

Andre tjenester

Brevgiro / Avtalegiro / eFaktura
Produkt Pris
Brevgiro (porto i tillegg) 10,-
Brevgiro med kvitteringsoblat 24,-
Retur pga feil og mangler 130,-
Betaling Avtalegiro/ eFaktura fordelsprogram

0,-

Betaling Avtalegiro/ eFaktura øvrige  4,-
Tilsending av nytt materiell 95,-
Faste oppdrag
Produkt Pris
Faste oppdrag egne/familiens konti i egen bank 0,-
Faste oppdrag til andre i egen bank 10,-
Faste oppdrag til andre i annen bank 20,-
Manuelle tjenester
Tjeneste Pris
Giro betalt i kasse/pr. telefon - Egne kunder 60,-
Giro betalt i kasse - ikke kunder 150,-
Utbet. anvisninger - Egne kunder 75,-
Utbet. anvisninger - ikke kunder 150,-
Advisert giro (uten mottakers kontonr) 80,-
Overføring egen/ familiens konto i egen bank 15,-
Overføring annen kunde i egen bank eller til annen bank 50,-

Utlån Bedrift

Utlån Bedriftsmarked
Produkt landbruk Prov av bev. beløp Nom. rente

Driftskreditt


etter vurdering
Lån til fast eiendom og driftsutstyr
etter vurdering
Produkt næring Prov av bev. beløp Nom. rente
Kassekreditt innenfor 60% av bevilgning 0,333% pr. kvartal 10,95 %
Kassekreditt over 60% av bevilgning 0,333% pr. kvartal  12,55 % 
Lån til fast eiendom og driftsutstyr   etter vurdering
Byggelån  0,333% pr. kvartal  etter vurdering

Generelle betingelser:  Termingebyr kr. 50,-

Ved overtrekk av konto bregnes overtrekksrente etter bankens til enhver tid gjeldende rentesatser, for tiden 24 % p.a.

Sparing BM

Landbrukskonto / Driftskreditt
Beløp Rente

250.000 og over

0,20 %
0 - 249.999 0,05 %
Plasseringskonto
Beløp Rente

8 mill. og over

0,10 %

1 mill - 7.999.999 0,75 %
500.000 - 999.999  0,45 %
 0 - 499.999 0,20 %

Kontoen gir mulighet for 12 gebyrfrie uttak pr. kalenderår. Ved ytterligere uttak beregnes 1,50 % uttaksgebyr av uttatt beløp.

Kassekreditt / Skattetrekkskonto
Kontotype Rente

Folio / kassekreditt

0,00 %
Skattetrekkskonto 0,00 %

Sparekonto oppsigelse Næring
Beløp Rente

1.000.000 og over

0,85 %

500.000 - 999.999 0,40 %
0 - 499.999  0,05 %

Renten kapitaliseres årlig 31. desember. Ved uttak fra kontoen må aktuelt uttaksbeløp sies opp med 32 dagers skriftlig varsel. Brudd på oppsigelsesfristen medfører 4 % uttaksgebyr på uttatt beløp.

Ved overtrekk av konto beregnes overtrekksrente etter bankens til enhver tid gjeldende rentesatser, for tiden 24 % p.a.

Lag og foreningskonto
Beløp Rente
Uavhengig av beløp 0,05 %

Ved overtrekk av konto beregnes overtrekksrente etter bankens til enhver tid gjeldende rentesatser, for tiden 24 % p.a.

Andre tjenester BM

Autoreg
Tjeneste Pris
Etablering av avtale 1.500,-
Avtalepris pr. mnd 75,-
Transaksjonspris 5,-
Avtalegiro
Tjeneste Pris
Etablering av avtale 500,-
Avtalepris pr. mnd 90,-
Filforsendelse pr. fil/oppdrag 5,-
Melding til betaler via banken, pr. betaler 4,
Melding til betaler via mottaker 1,75
Avtalegiro med elektronisk signering - etablering 500,-
Avtalegiro med elektronisk signering - månedspris 90,-
Avtalegiro - signeringskostnad bedrift 3,-
Avtalegiro - oversikt FBO mottaker avtale  1.500,-
Endring av avtale - KID 1.500,-
Direkte remittering
Produkt Pris
Etablering av avtale 500,-
Avtalepris pr. mnd 175,-
Dir. remittering pr trans m/KID 3,-
Dir. remittering pr trans u/KID

3,-

Dir. remittering pr. trans uten mottakers kontonr 100,-
Dir. remittering pr. trans i lønnsutbetaling 4,-
Filforsendelse fra / til BBS pr. forsendelse 5,-
Opprettelse av bilaterale avtaler 400,-
Avviste transaksjoner / kvitteringslister 15,-
Endring av avtale 250,-
Andre tjenester
Tjeneste Pris
Lønningslister - manuell behandling pr. trans 50,-
Nattsafe pr. pose 30,-
Betalingsterminal - Brukerstedsabb. Nets 170,-
Betalingsterminal - Transaksjonsavgift pr. trans 0,25
Betalingsterminal - Etablering av nytt brukersted 500,-
Opprettelse av depositumskonto 750,-
Faste oppdrag - til andre kunder i egen bank 10,-
Faste oppdrag - til andre kunder i andre banker 20,-
Veksling av mynt - egne kunder pr. rull 12,- 
Veksling av mynt - ikke-kunder pr. rull 20,-
Kasseoppgjør / opptelling av penger egne kunder 75,-
Opptelling av mynt - ikke-kunder 2 % av beløp
Veksling av sedler - ikke-kunder  50,-
Ekstra utkjørt kontoutskrift / årsoppgave pr. bilag  50,-
Kopi av bilag fra bank, pr. kopi 25,-
Kopi av bilag fra Nets, pr kopi 50,-
Kontoutskrift pr. post 25,-
Kjøp / salg valuta til egne kunder 50,-
Kjøp / salg valuta til ikke-kunder 200,-
Ordinær overføring til utlandet utført av banken (swift/brev) 300,-
Hasteoverføring 500,-
Kansellering av betalingsoppdrag 500,-
Telefaks- eller epostbekreftelse til avsender eller betalingsmottaker 50,-
Reklamasjoner, purringer(omkostninger fra utenlandsk bank kommer i tillegg) 400,-
OCR / Cremul / Innbetaling total / eGiro
Tjeneste Pris
Etablering av avtale 500,-
Avtalepris pr. mnd 90,-
OCR-retur, pris pr trans 1,75
Filforsendelse til/fra BBS pr. forsendelse 5,-
OCR-liste 701 AB og 701 D 65,-
Endring av OCR-avtale 250,-
Avtale omnummerering 500,-
Reåpning av avtale 1.250,-
Overføring til utlandet utført av banken
Tjeneste Pris
Ordinær overføring til utlandet (swift/brev) 300,-
Kansellering av betalingsoppdrag 500,-
Telefaks- eller epostbekreftelse til avsender eller betalingsmottaker 50,-
Reklamasjoner, purringer(omkostninger fra utenlandsk bank kommer i tillegg) 400,-

Digitale tjenester BM

eFaktura
Produkt / tjeneste Pris
Etablering Gratis
Månedsavgift 90,-
Pr. faktura 2,-
Nettbank
Produkt Pris
Nettbank Bedrift basis (inkl. utland) pr. mnd 150,-
Nettbank Bedrift Integrert (inkl. utland) pr. mnd 275,-
Betaling av giro/eFaktura 4,-
Rebestilling av BankID-brikke - manuell 150,-
SMS- varsling (pr. sms) 2,-

Sammenligning av priser

Du kan sammenligne våre priser med prisene for andre banker ved å gå inn på Finansportalen