Human Rights-bilde i forbindelse med Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Stortinget har vedtatt Åpenhetsloven med virkning fra 1. juli 2022. Lovens intensjon er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendinge arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester.

Åpenhetsloven

 

Lovens intensjon er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester.

Den skal sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer reelle og potensielle negative konsekvenser som kan knyttes til virksomhetens leverandørkjeder og deres forhold/fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi som bank må derfor sikre oss at alle våre leverandører og forretningspartnere aktivt jobber for å sikre ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Som sertifisert miljøfyrtårn har Stadsbygd Sparebank en uttalt policy at vi skal ta aktivt samfunnsansvar, og at du som kunde i banken skal få bærekraftige produkter og tjenester. Vi vil derfor påstarte arbeidet med å kartlegge alle våre leverandører i tråd med retningslinjene til OECD, slik at vi i slutten av juni 2023 vil kunne legge frem en komplett rapport på våre hjemmesider.

For Stadsbygd Sparebank er det viktig at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas!

 

Her er lenke til Åpenhetsloven på lovdata.no

Kontakt oss om Åpenhetsloven

Bærekraftsansvarlig

Hvis du har spørsmål omkring åpenhetsloven må du gjerne ta kontakt med vår bærekraftsansvarlig Johan Kårli.