Elsparkesykkel - påbud om ansvarsforsikring

Påbudt med forsikring

Påbudt ansvarsforsikring på el-sparkesykler

 

(Kilder: Frende Forsikring)

Fra 1. januar 2023 er det påbudt med en ansvarsforsikring på el-sparkesykler. Dette betyr at hvis du har el-sparkesykkel må du forsikre den. Endringen gjelder også for bedrifter som har el-sparkesykler de ansatte kan bruke.

 

Bakgrunnen for vedtaket

El-sparkesyklene har blitt veldig populære de siste årene. Du kan leie kjøretøyet i de fleste storbyer, men mange har også kjøpt en privat. Bruken har gitt en klar økning i skader og ulykker. Derfor satte myndighetene i juni føringer på blant annet promillegrense, påbud med hjelm for barn opptil 15 år, og en nedre aldersgrense på 12 år. Tidligere har det også blitt innført forbud mot mer enn en fører på el-sparkesykkelen.

Den store endringen fra myndighetene nå, er at el-sparkesykler blir definert som en liten elektrisk motorvogn og blir forsikringspliktige. Dette betyr at du må ha en ansvarsforsikring. Hvis du ikke er forsikret og det skjer et uhell hvor du er skyld i en skade på andre eller på ting, kan det få store økonomiske konsekvenser for deg, fordi du må betale selv. Foreldre tar det økonomiske ansvaret dersom det er et barn som kjører uforsikret og gjør skade. Forsikringen kan også være til stor økonomisk hjelp hvis fører selv blir skadet. 

 

Er el-sparkesykkelen dekket på andre forsikringer?

Med endringen i lovverket opphører dagens dekning for el-sparkesykler i innbo- og reiseforsikringen til Frende (både privat og bedrift), samt i Frende ung etter nyttår. 
Har du kjøpt forsikring hos en forhandler? Sannsynligvis dekker den kun skader på selve sparkesykkelen. Det betyr at du trenger en egen ansvarsforsikring for å kunne bruke den lovlig. Hvis du kun leier en el-sparkesykkel, er det utleieselskapet som er ansvarlig for forsikringen.


Hva regnes som en liten elektrisk motorvogn?

Mindre kjøretøy som går mellom 10 og 20 kilometer i timen. Noen eksempler er el-sparkesykkel, segway, hoverboard og ståhjuling. Lovendringen gjelder ikke for el-sykkel.

Regler for el-sparkesykler oppsummert

- Maks konstruktiv hastighet på 20 km/t
- Aldergrense på 12 år
- Påbud med hjelm for barn under 15 år
- Maks en fører på el-sparkesykkelen
- Promillegrense på 0,2
- Lav fart og varsomhet på fortau
- Ansvarsforsikring pålagt utleieselskap fra 01.09.22
- Ansvarsforsikring pålagt eiere av el-sparkesykler fra 01.01.23

 

Hva dekker ansvarsforsikringen jeg må ha?

Ansvarsforsikring for el-sparkesykkelen du ha. Den dekker skader som påføres fører og andre mennesker, og andres eiendom og eiendeler. Vil du ha forsikring mot skader på selve el-sparkesykkelen, etter brann eller tyveri, må du ha en egen dekning. 

 

Se pris og få et forslag i vår nettbutikk