Pengespill

På denne siden har vi samlet informasjon om pengespill, og reglene som gjelder rundt betalingsformidling av midler til spilleaktører.

Forbud mot formidling av betalinger til og fra pengespill

Pengespilloven er en norsk lov som regulerer adgangen til å organisere og tilby pengespill. Loven bestemmer hvem som kan tilby pengespill og hvordan spillene skal foregå. Det er få aktører i Norge som har lov å tilby pengespill.  
Det eksisterer et stort uregulert marked av utenlandske pengespill som kasino, poker, oddsspill, bingo og lignende på nettet. Disse utenlandske spillselskapene har ikke tillatelse til å tilby eller markedsføre disse spillene i Norge. 
Et av tiltakene i pengespilloven for å stoppe de selskapene, som ikke har tillatelse i Norge, er betalingsformidlingsforbudet.  Det vil si at norske banker og andre som har betalingstjenester skal stoppe pengeoverføringer til og fra spillselskapene. Dette gjelder både innsatsen spillere setter inn og gevinster til spillernes bankkontoer. 
Hvilke pengespill er tillatt?
I Norge er det Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og enkelte landsdekkende lotterier som har lov til å tilby regulerte pengespill på nett. Også noen bingoaktører med særskilt tillatelse fra Lotteritilsynet kan tilby hovedspillet sitt på nett.

 

Pengespill

 

Hva er hensikten med pengespillovgivningen?

Lovens formål er:
a.      å forebygge spilleproblemer og andre negative konsekvenser av pengespill
b.      å sikre at pengespill gjennomføres på en ansvarlig og trygg måte
c.      å legge til rette for at overskudd fra pengespill går til ikke-fortjenestebaserte formål.

 

Dette bør du være oppmerksom på hvis du skal vurdere spill av utenlandske spillselskap.

Det er forbudt for banker i Norge å formidle penger til pengespillaktører som ikke har norsk tillatelse. Forbudet gjelder både å formidle innskudd til spillselskapene og å formidle utbetaling av gevinst fra spillselskapet til spillerens bankkonto. Forbudet omfatter både penger som går direkte til og fra pengespillselskapene, men også pengestrømmer som går via andre parter og betalingskanaler.

Banken har en plikt til å avvise transaksjoner til eller fra pengespillselskap eller deres formidlere på bakgrunn av vedtak fra Lotteritilsynet. I tillegg kan banken avvise slike transaksjoner på eget initiativ. Banken har, uansett foranledning for avvisning, fulgt norsk lovgivning.

I praksis betyr dette at kunders spilleinnsats kan bli avvist eller at utbetaling av gevinst fra et utenlandsk spillselskap til kundens bankkonto blir stoppet. Du kan også oppleve å få sperret dine tjenester hos oss.  Hvis så skjer, anbefales du å ta kontakt med oss.

 

Pengespill

 

Se full oversikt over lovlige og ulovlige pengespill på Lotteritilsynets hjemmeside. 

 

Klikk her for å komme til hjemmesiden til Lotteritilsynet

 

Dominerer spill livet ditt, slik at tanker, følelser og handlinger blir påvirket? Har du kontroll på spillingen?

Spill kan være det første du tenker på når du våkner, og det siste du tenker på før du sovner. Spillingen kan ha tatt over for mange dagligdagse aktiviteter og krever mer og mer tid og penger. Arbeid, familie, venner og andre sosiale forpliktelser nedprioriteres for å få muligheten til å spille. Til tross for de ødeleggende konsekvensene, kan du ha store problemer med å slutte å spille.

Du er ikke alene. Det finnes mange mennesker, kvinner og menn i alle aldre og yrker som har problemer med spill.

 

Les mer og få hjelp på sidene til hjelpelinjen her

 

Har du noen andre spørsmål?

Vi er her for å hjelpe deg, uansett hva du lurer på! Ta kontakt med oss via e-post på linken nedenfor, eller ring kundesenteret på 73 85 50 00. (åpent man-fre 09-15)