Krypto

Handel med virtuell valuta

Handel med virtuell valuta

Stadsbygd Sparebank er en rapporteringspliktig virksomhet, i henhold til Lov om hvitvasking og terrorfinansiering, og er underlagt strenge krav til å kjenne våre kunder og midlenes opprinnelse. Som et ledd i vårt arbeid mot økonomisk kriminalitet, og for at vi skal kunne oppfylle lovpålagte plikter, har banken utarbeidet retningslinjer for hvordan du som kunde kan føre handel med virtuell valuta/kryptovaluta via din konto hos oss.  
Handel med virtuell valuta/ kryptovaluta er i utgangspunktet lovlig, men det er et område som er lite regulert og de fleste norske banker har derfor etablert strenge regler for håndtering av kjøp og salg av digitale verdier.

Det er også knyttet stor usikkerhet til verdisvingninger i dette produktet og stor risiko for at slik handel kan være knyttet til kriminell aktivitet som hvitvasking og terrorfinansiering. Kriminelle miljøer og useriøse aktører bruker også ofte dette produktet til svindel mot intetanende kunder. Derfor har myndighetene advart mot investering i kryptovaluta. 
Om du som kunde fremdeles vil handle kryptovaluta så er dette mulig så lenge det gjøres innenfor bankens retningslinjer. 

 

 

1. Vi tillater kun handel på plattformer som har konsesjon i Norge og følger norsk lov

Alle transaksjonene til eller fra din konto i Stadsbygd Sparebank skal utelukkende gå gjennom en kryptoforhandler/ -børs med konsesjon i Norge. Konsesjon i Norge innebærer blant annet at foretaket er rapporteringspliktig til norsk regulatorisk myndighet og er pålagt å følge norsk lovgivning. 

Per september 2023 er det følgende foretak som har konsesjon som kryptoforhandler/-børs i Norge:

  • BALDER SOLUTIONS AS
  • BITCOINS NORGE AS
  • BITGATE SERVICES AS
  • BITMYNT AS
  • BITNORD AS
  • FIRI AS
  • K33 MARKETS AS
  • NGU TEKNOLOGIER AS
  • NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS

Fullstendig oversikt over foretak med konsesjon i Norge kan til enhver tid finnes i Finanstilsynets virksomhetsregister (https://www.finanstilsynet.no/virksomhetsregisteret/rapporter/).
Velg konsesjonstype «Vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta».

Vekslingstjenester og anonymiserende valuta vil kunne avvises. 

 

2. Rapportering av digitale verdier

Som kunde er du selv pliktig til å rapportere dine digitale verdier på skattemeldingen. Dette gjelder uansett hvor store verdier du har. Du må også være forberedt på å kunne dokumentere dette overfor banken. 

 

3. Det må være mulig for oss å kartlegge og dokumentere dine transaksjoner.  

På forespørsel fra banken må du, som kunde, være forberedt på å kunne dokumentere alle dine transaksjoner til og innskudd fra (salg av kryptovaluta) som har gått gjennom din konto hos oss. Din handelshistorikk og dine skattemeldinger vil være viktig dokumentasjon. 
Om handelen ble gjennomført via konto i annen bank, må du kunne dokumentere hvordan pengene som ble brukt til handelen er opptjent. 

All dokumentasjon må godkjennes av banken og det vil i denne prosessen måtte påberegnes behandlingstid.

Om dokumentasjonen er mangelfull eller ikke tilfredsstillende kan du risikere at midlene blir frosset eller returnert. Dette er også gjeldende ved manglende overholdelse av disse reglene. 

 

Lurer du på noe? - Ta kontakt!

Vi er her for å hjelpe deg, uansett hva du lurer på! Ta kontakt med oss via e-post på linken nedenfor, eller ring kundesenteret på 73 85 50 00. (åpent man-fre 09-15)