Logoen til vår fondsforvalter Norne Securities

Fondssparing

Fondssparing er et smart valg når du vil spare over lang tid (minimum 3-5 år) med avkastning. Norne Securities er vår samarbeidspartner på sparing i aksjefond.

Spare i fond

Å spare i fond er en god måte å spare på - historisk sett gir fondssparing bedre avkastning enn vanlig banksparing. Gjennom fondssparing får du ta del i verdiutvikling og eierskap i mange gode selskaper som fondsforvalterne har tro på.

Det finnes mange fond å velge mellom - men hva er smartest? Igjennom vår fondsforvalter Norne Securities kan du velge mellom 150 ulike fond, både aksje- kombinasjons- og rentefond. Men for å gjør det enklere for deg har Norne satt sammen fond som gjør sparingen enklere og smartere - og som passer for alle.

Du blir enkelt kunde igjennom vår fondsforvalter Norne Securities her eller via nettbanken, under "Min oversikt" og valget "Aksjer - Norne". Logg deg inn med BankID, så kommer du i gang.

Hvordan bli ny kunde i Norne

Hvordan flytte aksjesparekonto til Norne

Mer informasjon om fond til Norne

Hva er en aksjesparekonto (ASK) ?

En aksjesparekonto er en samlekonto for dine aksjefond og aksjer. Med en slik konto kan du kjøpe, selge og bytte aksjer og aksjefond uten at det utløser skatt underveis. Du kan når som helst ta ut innskutt beløp (kostprisen) skattefritt. Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap så lenge verdien holdes inne på kontoen.

Fordeler med ASK:

  • Aksjesparekonto passer for deg som er en helt vanlig sparer
  • Det koster ikke noe å opprette en aksjesparekonto
  • Du kan ta ut opptil det beløpet du har satt inn på kontoen når som helst, skattefritt
  • Du kan bytte aksjefond uten at det utløser skatt underveis
  • Du betaler først skatt når du tar ut gevinsten
Bilde av vår sparerådgiver Brit Rønsholm

Vil du vite mer om fondssparing?

Ta kontakt med oss for å få mer informasjon hvis det er noe du lurer på vedrørende fondssparing!

Ofte stilte spørsmål

Hva er et aksjefond?
Et aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet. Aksjefond er inndelt i ulike grupper etter hvor fondets midler skal investeres. Investeringen kan for eksempel være geografisk avgrenset (til Norge, Norden eller Europa) eller på bransje (for eksempel helse, finans eller teknologi).
Hva er rentefond?

Et rentefond er et fond som plasserer pengene i rentebærende papirer som sertifikater og obligasjoner.

Hva er kombinasjonsfond?

Et kombinasjonsfond er som navnet tilsier en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond.

Hva er en aksjesparekonto (ASK)?

Aksjesparekonto er en skattemessig håndtering av aksjefond og aksjer som gir privatpersoner mulighet til å forskyve beskatning frem i tid. Innskutte beløp kan til enhver tid tas ut uten beskatning. Aksjesparekonto har vært tilgjengelig siden 01.09.2017.

Aksjesparekontoen kan inneholde aksjefond og børsnoterte aksjer innen EU/EØS. Det er ikke noen begrensning på antall fond eller aksjer, annet enn at de må være godkjent for å plasseres på kontoen. Du kan altså ikke bruke kontoen til å investere i ikke-børsnoterte aksjer, rentefond og kombinasjonsfond.

Kan jeg flytte min aksjesparekonto (ASK) til eller fra Norne?
Det er generelt lagt opp til at du enkelt skal kunne flytte aksjesparekonto mellom tilbyderne av aksjesparekonti. Du bestiller selv flytting av ASK i handelsportalen.