Fondssparing

Fondssparing

Fondssparing er et godt alternativ når du tenker langsiktig sparing (minimum 3-5 år og gjerne lenger).

Våre fondspakker

For at du enkelt skal komme i gang med fondssparing har vi satt sammen ferdige fondspakker. Du kan velge mellom ulike risikoprofiler, og du kan velge om du vil opprette fast sparing eller kun investere engangsbeløp. Hva som er riktig for deg avhenger av hva du sparer til, hvor lenge du ønsker å spare og hva slags risiko du er komfortabel med.

Vi hjelper deg gjerne. Ønsker du mer informasjon om fondssparing, hjelper vi deg å finne de beste løsningene for deg og din situasjon. 

Lav risiko for tap

Du forventer:

 • Moderate svingninger
 • Lav risiko
 • Stabil og langsom verdiutvikling

Middels risiko

Du forventer:

 • Bedre avkastning enn ved lav risiko
 • Begrenset risiko for tap
 • Moderat verdiutvikling

Høy risiko

Du forventer:

 • Høy avkastning over tid
 • Høy risiko for tap
 • Verdiutviklingen vil svinge

Ønsker du å velge fond selv? 

Stadsbygd Sparebank er tilknyttet agent til Norne Securities, og kan gjennom dette agentforholdet tilby fondssparing og aksjehandel. De tilbyr deg som kunde mange valgmuligheter. I tillegg til at du kan velge blant Norne sine egne fond, kan du også velge blant en stor mengde fond fra kjente forvaltere som DNB Asset Management, EIKA Kapitalforvaltning, KLP, Holberg Fondene, Odin Forvaltning, Alfred Berg, SKAGEN og Storebrand.

Norne har også fokus på bærekraftige investeringer, og oppnår resultater for kundene.

Finn din rådgiver og ta gjerne kontakt med oss

En gruppe unge mennesker som snakker sammen.

Start spareavtale - vinn 10.000 kr i fond

Start en spareavtale gjennom vår fondsportal, og bli samtidig med i trekningen av kr 10.000 i fondsandeler.

Norne Securities - mer frihet til å velge

Sparekalkulator

Se hva langsiktig sparing over tid kan gi deg i avkastning.

Velge fond selv fra Norne Securities

Velg fond selv!

Med Norne Securities kan du velge mellom mange ulike aksjefond.

Flytt fondsbeholdning til Norne

Flytt din ASK til Norne

Ved å flytte din fondsbeholdning til Norne kan vi gi deg hjelp og gode råd.

Spare i fond

Å spare i fond er en god måte å spare på - historisk sett gir fondssparing bedre avkastning enn vanlig banksparing. Gjennom fondssparing får du ta del i verdiutvikling og eierskap i mange gode selskaper som fondsforvalterne har tro på.

Det finnes mange fond å velge mellom - men hva er smartest? Gjennom Norne Securities kan du velge mellom 150 ulike fond, både aksje- kombinasjons- og rentefond. For å gjøre det enklere for deg har Norne satt sammen fond som gjør sparingen enklere og smartere - og som passer for alle.

Her kan du enkelt bli kunde hos vår samarbeidspartner på fond Norne Securities.

Hvordan bli ny kunde i Norne

Hvordan flytte en ASK til Norne

Mer informasjon om fond til Norne


Hva er en aksjesparekonto (ASK) ?

En aksjesparekonto er en samlekonto for dine aksjefond og aksjer. Med en slik konto kan du kjøpe, selge og bytte aksjer og aksjefond uten at det utløser skatt underveis. Du kan når som helst ta ut innskutt beløp (kostprisen) skattefritt. Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap så lenge verdien holdes inne på kontoen.

Fordeler med ASK:

 • Aksjesparekonto passer for deg som er en helt vanlig sparer
 • Det koster ikke noe å opprette en aksjesparekonto
 • Du kan ta ut opptil det beløpet du har satt inn på kontoen når som helst, skattefritt
 • Du kan bytte aksjefond uten at det utløser skatt underveis
 • Du betaler først skatt når du tar ut gevinsten

Ofte stilte spørsmål

Hva er et aksjefond?
Et aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet. Aksjefond er inndelt i ulike grupper etter hvor fondets midler skal investeres. Investeringen kan for eksempel være geografisk avgrenset (til Norge, Norden eller Europa) eller på bransje (for eksempel helse, finans eller teknologi).
Hva er rentefond?

Et rentefond er et fond som plasserer pengene i rentebærende papirer som sertifikater og obligasjoner.

Hva er kombinasjonsfond?

Et kombinasjonsfond er som navnet tilsier en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond.

Hva er en aksjesparekonto (ASK)?

Aksjesparekonto er en skattemessig håndtering av aksjefond og aksjer som gir privatpersoner mulighet til å forskyve beskatning frem i tid. Innskutte beløp kan til enhver tid tas ut uten beskatning. Aksjesparekonto har vært tilgjengelig siden 01.09.2017.

Aksjesparekontoen kan inneholde aksjefond og børsnoterte aksjer innen EU/EØS. Det er ikke noen begrensning på antall fond eller aksjer, annet enn at de må være godkjent for å plasseres på kontoen. Du kan altså ikke bruke kontoen til å investere i ikke-børsnoterte aksjer, rentefond og kombinasjonsfond.

Kan jeg flytte min aksjesparekonto (ASK) til Norne?
Det kan du. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg videre med dette!
Spareavdelingen med Signe, Brit og Brynhild.

Vil du vite mer om fondssparing?

Ta kontakt med Signe, Brit og Brynhild hvis du har spørsmål om fondssparing!