Spare til barn

Start sparing og gi en hyggelig gave som vokser med barnet.

Spare til barn

Foreldrenes sparing kan være avgjørende den dagen barnet har behov for penger til førerkort, skal studere eller kjøpe bolig.

Det er lurt å komme i gang med sparingen til barnet så tidlig som mulig. Selv små summer kan vokse seg store over tid, og dette vil gi barnet et langt bedre økonomisk utgangspunkt som voksen

 

Spare på bankkonto eller i aksjefond?

Ha gjerne noen kroner stående på en bankkonto i barnets navn. Disse pengene er greie å finne når det er snakk om kjøp av sykkel eller sportsutstyr.

Sparing til barn er gjerne langsiktig sparing, - det er som regel lenge til barnet har behov for pengene. Denne sparingen kan gjerne skje som sparing i aksjefond. Dette er en god måte å spare på, fordi det historisk sett gir bedre avkastning å spare i fond enn på bankkonto.

Skal du spare i barnets navn eller ditt eget?

Du bør tenke gjennom om du vil spare til barnet i ditt eget navn eller i barnets navn. Det er fordeler og ulemper knyttet til begge deler:

  • Hvorfor spare i barnets navn?
    Sparepengene vil tilhøre barnet ved min/foreldrenes skilsmisse, død eller konkurs.
  • Hvorfor spare i foreldrenes/mitt eget navn?
    Jeg bestemmer selv når barnet skal få tilgang til pengene (inngår at barnet sløser dem bort når det fyller 18 år)

3 tips til sparing til barn

  • Sett av hele/deler av barnetrygden til sparing
  • Langsiktig sparing - spar i aksjefond
  • Spar månedlig eller gi et engangsbeløp 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Har du spørsmål om sparing til barn? 

Ta kontakt med en av våre rådgivere om dette!

Kontakt oss om sparing