Vi gjør det lett for deg


For at du enkelt skal komme i gang med fondssparing har vi satt sammen ferdige fondspakker. Du kan velge mellom ulike risikoprofiler, og du kan velge om du vil opprette fast sparing eller kun investere engangsbeløp. Hva som er riktig for deg avhenger av hva du sparer til, hvor lenge du ønsker å spare og hva slags risiko du er komfortabel med.

Vi hjelper deg gjerne. Ønsker du mer informasjon om fondssparing, hjelper vi deg å finne de beste løsningene for deg og din situasjon. 

Lav risiko for tap 

Du forventer:

  • Moderate svingninger
  • Lav risiko
  • Stabil og langsom verdiutvikling

Middels risiko

Du forventer:

  • Bedre avkastning enn ved lav risiko
  • Begrenset risiko for tap
  • Moderat verdiutvikling

Høy risiko

Du forventer:

  • Høy avkastning over tid
  • Høy risiko for tap
  • Verdiutviklingen vil svinge